Algemene voorwaarden

22 november 2019

Algemeen

Artikel 1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor Azur, eenmanszaak van Anouk Mouton. Zij hebben voorrang op die van de opdrachtgever tenzij anders omschreven.

Artikel 2.

Alle prijzen zijn in euro en exclusief btw.

Artikel 3.

De klant heeft recht op twee kennismakingsgesprekken (telefonisch of op verplaatsing) van een halfuur of één kennismakingsgesprek van een uur. Bijkomende meetings worden gefactureerd aan €50/u.

Artikel 4.

De opdrachtgever heeft recht op één correctieronde. Bijkomende correcties worden aangerekend tegen de in de offerte vermelde uurprijs. Ook wijzigingen die afwijken van de oorspronkelijke briefing worden aangerekend tegen de uurprijs. De opdrachtgever verbindt zich ertoe volledige feedback te geven binnen de 10 werkdagen. Elke wijziging na deze deadline zal aangerekend worden tegen de afgesproken uurprijs.

Artikel 5.

Heen- en terugverplaatsingen in het kader van de uitvoering van de opdracht worden aangerekend aan kilometervergoeding €0.36/km.

Artikel 6.

Aan nieuwe klanten wordt een voorschot van 30% van de offerteprijs gevraagd. De werkzaamheden starten van zodra het voorschot ontvangen werd.

Artikel 7.

Werkzaamheden worden maandelijks op het einde van de maand gefactureerd. De factuur wordt bezorgd via e-mail aan de afgesproken contactpersoon. Het verschuldigde bedrag wordt integraal betaald binnen de 14 dagen na factuurdatum. Facturen worden binnen de 7 dagen na factuurdatum geprotesteerd via aangetekende zending. Bij laattijdige betaling zal een boeterente van 8% worden aangerekend.

Artikel 8.

De auteursrechten worden door Azur integraal overgedragen aan de opdrachtgever van zodra de factuur volledig betaald is. 

Artikel 9.

Azur en de opdrachtgever verbinden zich ertoe de vertrouwelijkheid te respecteren en geen informatie te verspreiden over elkaars prijzen of werkwijze. In geval van onderaanneming verbindt Azur zich ertoe geen rechtstreekse verbintenissen aan te gaan met de eindklant.

Artikel 10.

Een clausule in deze algemene voorwaarden kan komen te vervallen indien in de offerte andere afspraken vermeld worden.

Artikel 11.

De overeenkomst valt integraal onder het Belgische recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Dendermonde.

 

 

 

 

Anouk Mouton
Freelance copywriter in Waasmunster, Oost-Vlaanderen

0496 68 76 10
anouk@azur-content.be

Algemene voorwaarden