Algemene voorwaarden

26 juli 2019

Algemeen

Artikel 1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor Azur, eenmanszaak van Anouk Mouton. Zij hebben voorrang op die van de opdrachtgever tenzij anders omschreven.

Artikel 2.

Alle prijzen zijn in euro en exclusief btw.

Artikel 3.

De opdrachtgever heeft recht op één correctieronde van elke tekst. Bijkomende correcties worden aangerekend tegen de in de offerte vermelde uurprijs. Ook wijzigingen die afwijken van de oorspronkelijke briefing worden aangerekend tegen de uurprijs. De opdrachtgever verbindt zich ertoe volledige feedback te geven binnen de schriftelijk vooropgestelde deadline. Elke wijziging na deze deadline zal aangerekend worden tegen de uurprijs.

Artikel 4.

De auteursrechten worden door Azur integraal overgedragen aan de opdrachtgever van zodra de factuur volledig betaald is. Voor verdere bepalingen: zie Overeenkomst tot Overdracht van Auteursrechten.

Artikel 5.

Azur en de opdrachtgever verbinden zich ertoe de vertrouwelijkheid te respecteren en geen informatie te verspreiden over elkaars prijzen of werkwijze.

Artikel 6.

Een clausule in deze algemene voorwaarden kan komen te vervallen indien in de offerte andere afspraken vermeld worden.

Artikel 7.

De overeenkomst valt integraal onder het Belgische recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Dendermonde.

 

Content marketing pakketten

Artikel 8.

De werkzaamheden starten pas van zodra Azur het overeengekomen voorschot en de getekende offerte ontvangt. Dit laatste kan per brief of per mail. Een door de klant getekende offerte geldt als bestelbon.

Artikel 9.

De overeenkomst kan maandelijks opgezegd worden via mail of aangetekend schrijven. De overeenkomst stopt de op de eerste dag van de maand volgend op de maand van de kennisgave. De gestarte maand wordt afgerond en gefactureerd zoals overeengekomen in de Algemene Voorwaarden.

Artikel 10.

Werkzaamheden worden maandelijks op het einde van de maand gefactureerd. Het verschuldigde bedrag wordt integraal betaald binnen de 14 dagen na factuurdatum. Facturen worden binnen de 7 dagen na factuurdatum geprotesteerd via aangetekende zending.

 

Copywriting abonnementen

Artikel 11.

Copywritingabonnementen zijn 1 jaar geldig. De termijn van 1 jaar start na de ingang van de eerste opdracht.

Artikel 12.

Copywritingabonnementen worden integraal vooraf betaald.

Artikel 13.

De klant krijgt na oplevering van elke opdracht een overzicht van het resterende aantal uren.

 

0496 68 76 10
info@azur-content.be